ANKETNI VPRAŠALNIK

Stanovanjski sklad RS je pripravil anketo, katere rezultati bodo v veliko pomoč pri ugotavljanju dejanskih stanovanjskih potreb državljanov na področju celotne Slovenije.
Z izpolnitvijo ankete boste pripomogli k izdelavi nadaljnjih strategij zagotavljanja potreb po najemnih in tržnih stanovanjih, za kar se vam že vnaprej zahvaljujemo.
Prosimo vas, da pričnete z reševanjem ankete